Serwis wentylacji

Dlaczego należy wykonywać konserwację wentylacji?

1. Centrale wentylacyjne

W centrali wentylacyjnej znajduje się wiele elementów, które należy regularnie konserwować i monitorować: silniki wentylatorów, pasy klinowe - systematycznie się zużywają, komory urządzenia - należy je regularnie czyścić, elementy automatyki, filtry powietrza - ulegają zabrudzeniu... systematyczne czyszczenie oraz wymiana zużytych podzespołów i materiałów eksploatacyjnych wyraźnie wpływają na zwiększenie żywotności centrali wentylacyjnej i zmniejszenie kosztów eksploatacji.

2. Prawo

Obowiązek przeglądu systemów wentylacji normuje wiele przepisów, m. in. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.08.1999 r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, zwanych w tekście rozporządzenia "budynkami", Prawo budowlane ( Dz.U. 2000 nr 106, poz. 1126), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku. (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002, poz.690) W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 Nr.121, poz. 1138)...

Każda kontrola Nadzoru Budowlanego, Stacji Sanitarno-Epidiomoligicznej czy Straży Pożarnej sprawdza czy regularnie jest przeprowadzana konserwacja wentylacji.

Centrala wentylacyjna
Kanałay wentylacyjne SPIRO
Nawiewnik wentylacyjny

Tel: +48 504 139 160

Adres: Jodłownik 8
58-262 Ostroszowice
Powiat Dzierżoniów