Fotowoltaika

Witamy w świecie odnawialnych źródeł energii

Energia słoneczna jest to najczystsze, najtańsze i niewyczerpalne źródło energii!!!

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem energii słonecznej na energię elektryczną. Fotowoltaika jest także jedną z najbardziej innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii. Systemy fotowoltaiczne wyróżniają się prostotą instalacji i bezobsługowym działaniem. Najważniejszym elementem instalacji fotowoltaicznej są panele fotowoltaiczne (inna używana nazwa: kolektory słoneczne, składające się z wielu ogniw słonecznych. Produkowane są z najczęściej z krzemu, ale również z seluru i germanu.

W skład systemu fotowoltaicznego wchodzą:

  • - Ogniwa fotowoltaiczne (inna nazwa: baterie słoneczne lub moduły fotowoltaiczne), które dzieli się ze względu na budowę na monokrystaliczne, polikrystaliczne, amorficzne. Moduł fotowoltaiczny to urządzenie zamieniające bezpośrednio energię promieniowania słonecznego na energię elektryczna w postaci prądu stałego DC.
  • Ogniwo fotowoltaiczne

  • - Falownik (zwany również inwerterem) to urządzenie, które zamienia energie z modułów fotowoltaicznych, która jest w postaci prądu stałego DC, na prąd przemienny AC o parametrach identycznych jak energia w sieci elektrycznej. Oprócz samej zamiany prądu stałego na przemienny falownik pełni także funkcje kontrolne oraz prowadzi statystyki produkcji energii. Inwerter przesyła wyprodukowaną energię do akumulatora lub bezpośrednio do sieci. W zależności od przeznaczenia instalacji montowane są dwa typy inwerterów. Inwertery wyspowe mogą być wykorzystywane do zasilania urządzeń wewnątrz budynku i ładowania akumulatorów, ale nie pozwalają na podłączenie instalacji do sieci. Inwertery sieciowe są dostosowane do przesyłania energii do sieci energetycznej. Jeśli właściciel sprzedaje energię operatorowi sieci, konieczny jest montaż specjalnego licznika dwukierunkowego.

Falownik

Fotowoltaika - dofinansowanie

Program PROSUMENT ma za zadanie wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Dofinansowania przeznaczone są na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w tym instalacji fotowoltaiki. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

  • - pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
  • - dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
  • - maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
  • - określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
  • - oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
  • - maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

Montując instalacje fotowoltaiczną stajesz się właścicielem przydomowej elektrowni słonecznej!!!

Posiadamy ogromne doświadczenie teoretyczne (liczne szkolenia, seminaria, spotkania branżowe, certyfikaty) i praktyczne w wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych. Pomagamy również w uzyskaniu dotacji i w formalnościach związanych z podłączeniem do sieci energetycznej.

Fotowoltaika
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Certyfikat ukończenia kursu na temat fotowoltaiki
Podziękowanie za udział w kursie na temat fotowoltaiki
Panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne

Tel: +48 504 139 160

Adres: Jodłownik 8
58-262 Ostroszowice
Powiat Dzierżoniów